Cấy ghép nha khoa (Dental implant) tốt nhất

Cấy răng tốt nhất là cấy răng có chỉ định đúng nhất, nếu chỉ định chặt quá sẽ bị hạn chế cho kỹ thuật, nếu chỉ định rộng quá sẽ có tỷ lệ thất bại cao.

Cho nên chúng ta cần có những khảo sát kỹ, nhận định và tiên lượng trước khi có chỉ định cho mỗi trường hợp cấy ghép răng.

Mong rằng gợi ý này sẽ giúp cho việc tham khảo tốt cho chuyên môn của đồng nghiệp chúng ta.