Cấy răng implant

Cấy ghép nha khoa (Dental Implant) là giải pháp phục hồi răng mất hoàn hảo, bao gồm cả thân răng sứ và trụ chân răng Titanium – Zirco bền vững, với chức năng và thẩm mỹ,  người mang răng cấy ghép có cảm giác giống như răng thật, răng được cấy ghép có thể tồn tại lâu dài trên cung hàm. Tuy nhiên muốn có kết quả tốt thì cần có chỉ định cho cấy ghép đúng.