Nhổ các loại răng

NHỔ RĂNG KHÔNG ĐAU 

Nhổ răng là một thủ thuật trong nha khoa được chỉ định bởi bác sĩ nhằm loại bỏ những chiếc răng hư, răng lung lay, răng lệch lạc gây ra bệnh lý không thể bảo tồn được. Nhổ răng hư để tránh ảnh hưởng đến những răng kế cận, hôi miệng và một số bệnh về răng miệng khác. 

""Nhổ răng không đau" nghe có vẻ như phi lý. Chúng ta cần phải xem xét một cách khách quan, có thể hiểu rằng người thầy thuốc phải làm gì để người bị nhổ răng không có cảm giác đau trong và sau khi nhổ răng...